Kontakt

AVIS Balustrady Systemowe

Dział handlowy:

Kacper Glenc

Starszy specjalista ds. handlowych

Obsługa sprzedaży www.allegro.pl

mgr inż. Maciej Bednarczyk

Specjalista ds. handlowych

Obsługa sprzedaży www.balustradynierdzewne.pl
Obsługa klientów indywidualnych / wyceny / oferty

mgr inż. Krzysztof Markiewicz

Architekt, specjalista ds. handlowych

Obsługa klientów indywidualnych
i korporacyjnych/ wyceny / projekty / oferty

Jacek Szpitalny

Starszy specjalista ds. handlowych

Realizacja kluczowych projektów i inwestycji

Przemysław Bagsik

Starszy specjalista ds. handlowych

Obsługa sprzedaży www.elementybalustrad.pl

Marcin Klimasara

Kierownik działu handlowego

Eksport/import/klienci kluczowi

Michał Szczecina

Specjalista ds. sprzedaży rur i profili

Dział Obsługi Inwestycji :

inż. Adam Przybyła

Dyrektor d.s. rozwoju

Współpraca korporacyjna / Klienci B2B

Dział montaży:

Dział zakupów:

Mariusz Mentlik

Kierownik działu montaży

Obsługa klientów indywidualnych
i korporacyjnych / szkolenia / certyfikacja

Produkcja:

Księgowość:

Tomasz Hanak

Główny Spawalnik IWS
(Międzynarodowy Mistrz Spawalnik)

Nadzór spawalniczy wg. ISSO 14731

Mariola Godlewska

Główna księgowa

Zarząd: